BEDEN VE TIP… KADAVRA…

PROF. DR. LOKMAN ÖZTÜRK

İnsan bedeni tıpta bilimsel veri kaynağıdır. Tıpta yapılacak araştırmanın, incelemenin, eğitim ve uygulamanın merkezinde beden vardır. Sağlıklı insan bedeninin yapısı ve işlevleri bilinmeksizin, incelenmeksizin ve araştırılmaksızın kimin sağlıklı kimin hastalıklı olduğuna karar verilememektedir.
Bedeni tıkır tıkır çalışan sağlıklı bir insanın bedeni bütünüyle araştırıldıktan, incelendikten ve öğrenildikten sonra, hastalıklı bedendeki yapısal ve işlevsel köklü değişikliklerin boyutlarını kavramak mümkün olmaktadır. Tıp fakültelerindeki eğitimin kalitesi sağlıklı insan bedenleri üzerinde eğitim veren anatomi anabilim dallarının akademik anlayışı, tavrı ve tutumuyla yakından ilgilidir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı olarak kurucu hocalarımızdan bizlere miras kalan beden üzerinde eğitim verme akademik anlayışını, tavrını ve tutumunu gelenekselleştirerek yolumuza devam ediyoruz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gelen öğrencilerimizi kaliteli eğitimle, insanlığa ve insanımıza beş yıldızlı sağlık hizmeti sunabilecek hekimler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle de sizleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na beden bağışı yapmaya davet ediyoruz.


Kendisiyle tanışmaktan memnuniyet duyduğum, yaşamını insan ve insanlığa adamış saygıdeğer MESUT TİM, bedenini de insanlığa ve insanımıza beş yıldızlı sağlık hizmeti sunabilecek hekimler yetiştirebilmemiz için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na bağışlamıştır. Kitabında, “UMUT ETMİYORUM HİÇBİR ŞEY!!!” diyor (Bir Tim’den Bir Metin’den, sayfa 9) ama, paylaşacak sevgisi, bilgisi ve kitabıyla İNSANLIĞA VE İNSANIMIZA ÇOK UMUT VERİYOR.

Çağdaş toplumlar ve sağlıklı insanlar yaşamlarını BİLİM, ETİK ve HUKUK zemininde sürdürürler. Bilimsel bilgilerle eğitilmiş, insanlık etiği ve hukuku benimsetilmiş hekimler yetiştirebilmemiz için, sizlerin de BEDENİNİZİ BAĞIŞLAMANIZI, ayrıca BEDEN BAĞIŞINA yakınlarınızı özendirmenizi bekliyoruz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı olarak, bilim, etik ve hukuk ilkeleri ile eğitimi sürdürebilmemiz için sizlerden destek istiyoruz. SİZLERİN DE İNSANLIĞA VE İNSANIMIZA UMUT VERMENİZİ DİLİYORUZ. Diseksiyon salonlarımız bizim eğitim mabetlerimizdir, kutsal alanlarımızdır. Bu kutsal alanlarımızda muhafaza ettiğimiz her insan bedeni de bizim için kutsaldır. Çünkü birçok cilt kitap okunsa dahi, insan bedeni üzerinde çalışmaksızın elde edinilemeyecek bilgiler vardır. Öğretim üyesi veya öğrencisinin insan vücudu üzerinde çalışmaksızın hekimliğe özgü insana bakış açısını kazanması mümkün değildir. Bu gerçek, eğitimde her zaman yerini ve önemini koruyacaktır. Bunun da bilinmesini isteriz.

TIP EĞİTİMİNİN TEMELİ BEDENDİR

Üniversitelerin tıp fakültelerinde yapılan eğitimin genelde ezbere dayalı olmaması, öğrencilerimizin doğrudan beden üzerinde çalışarak algısal, duygusal, düşünsel ve fiziksel yönden uygulama yapmasına bağlıdır. Ezberlemenin öğrencilerin yaşamlarına kalite katmadığı gibi, onların okuldan ve derslerden soğumasına da yol açabildiğini yapılan araştırmalar göstermektedir. Tıp eğitiminin ve uygulamalarının temelinde beden vardır. Özellikle üniversitenin ilk yıllarında öğrenciyi geliştirecek temel bilgi ve becerilerin doğrudan beden üzerinde uygulanarak kazanılması, öğrencinin klinikte hastaya yaklaşımının temelini oluşturacaktır. Bilimsel bilgilerle uygulamalı mesleki eğitim verilen öğrenciler, mezun olduğunda hekimlik yaparken yaratıcı ve üretken olabilecek, isabetli teşhis koyabilecek ve tedavi yapabilecektir. Bunu yapabilecek hekimin beden bilgilerine sahip olması ön koşuldur.
Beden bilgisi hekimlik kimliğinin en önemli kaynağı olup, hekimin etraftan daha fazla saygı görmesine, başkaları ile daha özenli ilişki kurmasına, toplumda daha etkin yer edinmesine olanak verir. Çünkü insanlar, sosyal olanda bedenleriyle görünür ve tanınır hale gelirler. Bedenler yaşananların da izlerini taşır, kişisel özellikleri, cinsiyetleri, yaşı, beslenmeyi, kısacası kişinin tarihini de kimliğini de kaydeder. Beden insanın duygu durumunu, entelektüel derinliğini ve sosyal değerlerini de dışa vurur. Aktif benliğin de, sosyal kültürün de mekanı bedendir. Beden sosyal ilişkilerin odağında yeralır. Beden ergenlik döneminde değişim de geçirir, cinsel kimliğin de göstergesidir. Bedeniniz, araştırma, inceleme, eğitim ve uygulamalar için, tıbba gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.