güzel yazı

HAT SANATI VE MEŞK

5 Haziran 2018

İLKAY KANAR Dünya sanat tarihi içinde İslam Sanatı’nın, İslam Sanatı’nda Türk Sanatı’nın, Türk Sanatı içinde de Klasik Hat Sanatı’nın mümtaz bir yeri vardır. Emeviler Döneminde başlayan ölçülü ve teknik yazı Osmanlı’yla beraber hat (yazı) ve hüsn-i hat (güzel yazı) adları ile çok daha güzelleşmiş ve yüksek zirvelere ulaşmıştır. Öyle ki “Kur’anı Kerim Mekke’de indi, Mısır’da […]

Read More